yakamozun güncesi: Kaybetmeye Mahkum SM’in Tarihçesi: Yenilginin İkonu

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Kaybetmeye Mahkum SM’in Tarihçesi: Yenilginin İkonuKöle sözleşmesini 10 yıldan fazla devam ettirmek isteyen bir şirketin acınası gerçek yüzünü n farkına varabileceksiniz,Ama şirket hala bu sözleşmenin hiç bir problem içermediğinde ısrar etmektedir.
JYJ üyelerimizin hiç birinin böyle bir şirketin altında olmaması ve bir daha bunlarla olmayacak olmaları bir nimettir.

<28 Temmuz 2002>

Kore’deki Adil Ticaret Komisyonu SM’inde dahil olduğu 8 şirket aleyhine 900 milyon wonluk  yaptıkları haksız eylemlere ve zorla alınan cezai amaçlı ücretlere yönelik ,bunu düzeltmesini içeren bir dava açtı.

SM’de dahil olmak üzere bu 8 şirket birlikte 'I-KPOP' adlı şirketi kurmuştu ve bu şirket aracılığı ile sattıkları albümlerle müzik piyasasının %53.9 ele geçirdiler. (Yasadışı özel albüm satışı ile)

Özellikle Kore Adil Ticaret Komisyonu,SM şirketinin H.O.T, Fly To The Sky gruplarının üyeleri ve diğer artistleriyle haksız anlaşmalar yaptığını ortaya çıkardı.Bu sözleşmeler de “Sanatçı sözleşemeyi iptal etmek isterse  tahminin kazanacına ek olarak 50-100 milyon wonu 3-5 periyodlarla öder “diye bir madde içermekteydi.

(JYJ üyelerinin  SM’e karşı mücadele verdiği sözleşmedeki benzerlikleri görebiliyor musunuz? SM bunu yıllardır yapıyor.)

Komik ama,SM Kore Adil Ticaret Komisyonun aleyhine açmış olduğu davanın kararının iptalini sağlamak için,davayı temyize götürmüştür.Yüksek mahkemenin kararının neymiş?

< 05 Nisan 2004>

Seoul Yüksek Mahkemesi ,Kore Adil Ticaret Komisyonun  Sanatçılarına zorla aşırı yüklü ceza mahiyetinde paralar ödetmeye çalışan SM aleyhine açmış olduğu davanın yürürlükte olan kararının  yerinde bir karar olduğunu kabul edip SM aleyhinde karar almıştı.

-Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu karardan alıntı:

“Bir yatırımcı yatırım yaptığı şahısın riskini kendisi almak zorundadır.Ve SM ,Başarılı bir sanatçısından aldığı yüklü haksız tazminatı bir başka sanatçısı için kullanarak konumunu istismar etmiştir.”

<3 Eylül 2004>

Seoul  Merkez Bölge Mahkemesi  Lee Soo Man’ı şirketinin 1.15 milyarlık fonunu zimmetine geçirdiği suçlamasıyla  2 yıl hapis+ gözaltıyla toplamda 3 yıllık cezaya çarptırmıştır.

Lee Soo Man, Başkanın 4. Yıldönümü dolayısıyla 2007 yılındaki hükümet tarafından affedildi.

<16 Ekim 2006>

SM şirketinin modeli olan Min Ho You SM şirketine karşı açmış olduğu özel sözleşmelerinin geçersizliğini netleştirmek adına açmış olduğu davayı kazandı.

(Görüyor musun bu davanın benzeri  6 yıl öncede vardı ve SM bu davayı kaybetti)

-Seoul Merkez Bölge Mahkemesinin Kararından Alıntı:

“Zararlarının tazminatına yönelik hükümler ve sözleşme şartları ,davacı (Min Ho You)’nın ekonomik özgürlüğünü ihlal edecek düzeydedir,Bu nedenle,Medeni kanunun 103. Maddesindeki ** bir eylem genel ahlaka ve düzene aykırı ise geçersizdir tanımına dayanarak geçersiz kılınmıştır.”

“Şartlar ve zarar için ödenecek tazminat , özel bir sözleşmenin temel  bileşenleridir.Bu nedenle sözleşmenin tamamı geçersiz olmalıdır,çünkü buradaki temel bileşenler geçersizdir.”

“Davalı (SM şirketi)’nın ısrarları haklı olamaz çünkü  yatırımcı (SM) nasıl ki sanatçının eğitimi için para ve  zaman harcayıp gene yüksek risk taşıyan bu işi başarılı olduğunda yüksek kazanç  elde etmeyi haklı buluyorsa ,gene yaptığı yatırımın risklerini kendisi almak zorundadır.”

“Yanı sıra davalının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda  zararlar için istenen bir tazminat bedeli var ise ve bu zararlar için istenen tazminat miktarı,davalının mali yükümlülüğünün çok fazla üstündeyse,bu sözleşmenin her iki tarafının hak ve sorumlulukları arasında ölçüsüz bir dengesizlik vardır.”

<13 Eylül 2007>

Kore Adil Ticaret Komisyonu SM’in yapmış olduğu haksız köle sözleşmelerini düzeltmesini emretti.

(Zavallı Kore Adil Ticaret Komisyonu.. Ben bile kaç kez aynı şeyi emrettiğini  sayamadım.)

-SM şirketinin aktörü  Ji Hoon Kim Aralık 2004 tarihinde SM ile olan haksız özel sözleşmelerinin iptalini istedi ve her iki tarafta yaklaşık 3 yıl süren anlaşmazlık içeren bir dava süreci geçirdiler.

-Sözleşmesinin şartları  1)Sözleşmesi  5 yıllıktı,ilk albümünün yayınlanma tarıhinden  ve oyuncu olarak görünümünün  öncesinden itibaren geçerliydi. Ve 2) Toplam yatırılan para miktarına ek olarak sözleşmenin kalan süresi nin tahmini kazancı olan 100 milyon wonu  5 seferde ödemek zorundadır maddesi vardı.

-Kore Adil Ticaret Komisyonu bu davaya da müdahele etti ve uzun vadede ödetmeye çalıştığı tazminat bedeli konusunda  haksız rekabet içeren bu sözleşmeyi düzeltmesini  SM şirketinden istedi.

< 27 Ekim 2009>

Seoul Merkez Bölge Mahkemesi TVXQ’nun 3 üyesinin özel sözleşmelerini feshetmek adına açmak istedikleri dava dilekçesini  kabul etti.

-Mahkeme kararlarından alıntı:

“Yukarıda belirtilen sözleşme,özellikle uzun vadede ödetilmeye çalışılan ve aşırı miktarda tazminat isteği içermekte olup ekonomik özgürlüğü ve temel insan haklarını ihlal etmektedir.Çünkü yönetim şirketi  seçkin konumunu suistimal edip göstermiş olduğu yararlar karşılığında sanatçılarına haksız tahakküm ve sorumluluklar  yüklemiş bulunmaktadır.”

“Bu genel ahlaka ve düzeni ihlal eden bir eylemdir, Bu nedenle sözleşmenin parçası -bütünün geçerliliğini geçersiz kılınması ya da konunun varlığının makul sürede dolmuş olması gibi zaman aşımına uğrama olasılığı söz konusudur.”

“Davalı SM şirketi ŞUNLARI YAPMAMALIDIR: 1) [Jaejoong/Yuchun/Junsu]’nun albümlerinin üretim,yayın,konser veya filmleriyle ilgili bağlantı kurdukları eğlence sektörüyle ya da diğer 3. şahıslarla düzenlemek istedikleri etkinlikler için yaptıkları başvurular aleyhinde pazarlık ya da herhangi bir sözleşme yapmamalıdır. 2)Davalı yayın şirketlerine itiraz edemez,albüm isim hakkına sahip değildir,prodüksiyon ajanslarıyla  ve diğer 3. şahıslarla yapmak istedikleri eğlence aktiviteleri yle alakadar değildir.Ve 3)Esasa ilişkin açılan dava da karar alıncaya kadar hiçbir şekilde onların eğlence sektöründe 3.kişilerle olan ilişkilerini bozmak için müdahele edemez.”

-Yasal Uzman Chan-Jong Park bu köle sözleşmesini şöyle yorumladı:

“SM şirketin altında çalışan stajerlerin/alt kademedeki çalışanlarının zayıf durumunu kötüye kullanıp,haksız sözleşmeler yaparak muazzam kazanç  elde etti.Şirket altındaki TVXQ’nun üyelerine,onlar daha reşit olmadan( 19 yaşın altındayken) bu 13 yıllık sözleşmeyi imzalattı ki bu ‘Hayat boyu istihdam’ olarak  da kabul edilebilir.Orijinal yazılı sözleşmeyi onlara göstermedi ve kazancı haksız bir şekilde paylaştırdı.(Örn: Bir önceki albümleri 500.000 den fazla satarsa yeni albümleri için her bir üye sadece 10.000 won alabilecekti.)”

-SM şirketi alınan bu karara karşı itirazda bulundu ve C-jes ve JYJ arasındaki özel sözleşmenin geçerliliğinin sonlandırılması için tedbir alınmasını istedi.Mahkemenin  bu kibirli istekler doğrultusunda aldığı kararı aşağıda göreceksiniz.

<23 Aralık 2010>

Kore Adil Ticaret Komisyonu SM şirketine sanatçıları ve kursiyerleri ile yapmış olduğu haksızlıklar içeren anlaşmalarını düzeltmesini emretti.

-Koredeki hayranlar  JYJ’e karşı yapılan ihtiyati tedbir kararından sonra,9 Eylül 2009 tarihindeki SM şirketinin haksız sözleşmesine ilişkin Kore Adil Ticaret komisyonuna dilekçe verdiler.

-Kore Adil Ticaret Komisyonu SM hakkında soruşturma başlattı.(yeniden!)

-Soruşturma başladıktan sonra SM “gönüllü olarak” sanatçıları ile sözleşme koşulları düzeltti.Ama aynı zamanda gizlice kursiyerleriyle yapmış olduğu anlaşmayı ekstra 3 yıl daha ekledi.Ve gene Kore Adil Ticaret Komisyonu  bu tür eylemler hakkında ve de kursiyerlerle yapmış olduğu ekstra 3 yıl daha uzatma konusunda, tüm bunları SM’den düzeltmesini  istedi.

Hayranların hareketine ironik olarak bu tip köle sözleşmeleri  SM  artistleri  tarafından yapılmaya devam etti.(ki biz SM kadar onlardan da nefret ettik.)

<17 Şubat 2011>

Seoul Merkez Bölge Mahkemesi yukarıda bahsettiğimiz tedbir onayına karşı SM’in itirazını “reddeti”.

-SM’in itirazı karşısında mahkemenin red mektubundan alıntı:

“Mahkeme her iki taraf arasındaki özel sözleşmenin geçerliliğini sonlandırmak için açılan davada 27 Ekim 2009 tarihinde onaylanan ihtiyati tedbir kararı onaylar.” (=2009 yılında alınan tedbir onayında hiçbir problem yoktur ve halen geçerlidir.)

“Borçlu (SM) itiraz için tüm masrafları öder.”

<17 Şubat 2011>

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, aynı zamanda C-Jes ve JYJ arasında özel bir sözleşmenin  geçerliliğini sonlandırmak için SM’in istediği ihtiyati tedbir kararı reddetti.

-Mahkemenin SM’in alınmasını istediği ihtiyati tedbir kararına yönelik ret yazısından alıntı:

“C-Jes entertainment ve katılımcılar (JYJ) onlar adına eğlence sektöründeki faaliyetlerini yürütmesi adına ajans olarak iş görmeleri için kontrat yaptı. 3. Şahısları ilgilendirmeyen özel bir sözleşme yaptıkları nedeniyle başvuru sahibinin(SM)’in itirazları kabul edilemez.”

<24 Şubat 2011>

Seoul Merkez Bölge Mahkemesi  JYJ’in faaliyetlerini önlemek adına yaptıkları her girişim başına SM şirketini 20 milyon won ödemesini isteyerek dolaylı olarak cezalandırdı.

-Seoul Merkez Bölge Mahkemesinin emirlerinden alıntı:

“Mahkemenin 27 Ekim 2011 özel sözleşmeyi feshetme tedbir kararı onaylandıktan sonra bile,SM entertainment ,üyeleri sözleşmeyi devam ettirmeye zorlamak adına 2 Kasım 2011 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.VeWarner Müzik Şirketine, JYJ’in World Wide Albümlerinin üretilmelerini ve dağıtımını yapmalarını önlemek için Warner Müzik Kore’ye tasdikli ve kapsamlı bir mail gönderdi. Bu eylemler, JYJ eğlence faaliyetlerine müdahale olarak kabul edilmiştir,bu nedenle  mahkeme dolaylı olarak cezalandırmıştır.”

                                               Peki sırada ne var?
Çok yakın bir gelecekte,yine bunu da kaybetme öykülerine ekleyeceklerine eminim. xDÇevirmenin notu: Medeni Kanun Madde 103 Tanımı **:'kamu politikaları ve ahlakını ihlal eden bir eylem geçersizdir'. Bunlar, kamu politikaları ve ahlaki olarak ihlal eden bir eylem tanımlar: 1) adalete karşı bir eylem (Örn: seni bir suçu teşvik eden bir sözleşme),2)İnsanlık haklarına karşı br eylem.(örn:fuhuş), 3) Kişisel özgürlüklerini kısıtlayan bir eylem (örn: bir sözleşme kişilerin psikolojik / fiziksel / maddi özgürlüğünü kısıtlayan),4)Bir kimsenin seçkin konumunu kullanıp diğer tarafı mağdur ettiği eylem (örn: sözleşmeye uymadığı için ceza olarak yüklü tazminat ödettirmek) vb.

(Mahkeme JYJ uygulanmak istenen tedbir onayına yönelik bu makaleyide kullandı.)


Kore’de şayet bir eylem Medeni Kanunun 103/104 maddelerini ihlal eden bir eylem olarak kabul edilirse, “kesin olarak” geçersiz olarak kabul edilir ve hiçbir şekilde 3. bir kısım tarafından geçerliliği konusunda bir daha ısrar edilebilir.Mahkeme bu maddeyi  JYJ ihtiyati tedbir karar davasında yürülüğe getirirse,bunun anlamı SME  ve JYJ arasındaki sözleşmenin 'kayıtsız şartsız' geçersiz  olduğu anlamına gelir. Çünkü bu Medeni Kanunun  103. Maddesini  tanımlayan bir eylem olarak kabul edilir.

(I translated from eng to turkish=> This article's credit )

Lütfen bu kadar emek harcayıp çevirdiğim bu makaleyi çalmaya ve kendinizinmiş gibi kullanmaya kalkmayın.Bir yerde görürsem bilgim dahilinin dışında üşenmem dava açarım emek hırsızlığına son!!


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder